Poziom, pion

W wilgotnej powłoce gruntu są lokowane metalowe elektrody lub zespół elektrod, dające możliwość zjednoczenia przedmiotów uziemianych i ziemi ( gruntu), z możliwie małym oporem elektrycznym – jest to definicja uziomu.

Przedmioty metalowe nieizolowane, takie jak pręty, rury czy też płyty są nazywane uziomami. Ich miejsce znajduje się w ziemi i są przeznaczone do celów uziemienia i tak są wykorzystywane. Uziomami prostymi (pojedynczymi) nazywane są uziomy w postaci pojedynczych prętów, drutów, płyt, pierścieni itp. O układzie uziomowym, inaczej zwanym uziomem wielokrotnym, mówimy wtedy kiedy uziomy składające się z połączonych ze sobą w gruncie lub nad gruntem dwóch lub większej liczby uziomów prostych. Elementy proste w uziomie wielokrotnym s a do siebie równolegle, prostopadłe lub tworzą ze sobą kąty ostre. Wyróżnić możemy dwa rodzaje uziomów: sztuczne i naturalne. Do uziomów naturalnych zaliczamy zbrojenia, rury wodociągowe, ołowiane powłoki i metalowe płaszcze kabli. Uziomy sztuczne dzielimy trzy podgrupy. Pierwsze są uziomy pionowe, do których zaliczamy elementy takie jak rury, pręty. Drugie są to uziomy poziomowe i zaliczana jest do nich taśma stalowa. Ostatnim typem są uziomy płytkowy, w których wyróżnić możemy blachę. Używanie uziomów jest niezbędne wtedy kiedy urządzenie współpracuje z uziemioną anteną, wymagana jest symetryzacja układu względem gruntu, układy narażone są na wpływ wyładowań atmosferycznych, w układach występują niebezpiecznie wysokie napięcia.

Przemyśl to – styczniki przemysłowe

Producenci elektryki, elektroniki i elektrotechniki coraz chętniej wprowadzają nowe produkty do gałęzi aparatury elektrycznej w szczególności, jeśli chodzi o rozwój budownictwa przemysłowego. Więcej »

Jaki uziom takie bezpieczeństwo

Dźwięcznie brzmiące uziomy to nic innego jak przewody metalowe takie jak np. pręty, rury albo nawet płyty. Muszą to być przewody, które nie są izolowane i znajdują się w ziemi, w warstwie, która jest dosyć wilgotna. Przy czy m jednak musi być możliwie mała rezystancja. Więcej »

Najnowsze wpisy
Archiwa